Gminny Zespół Szkolno- Przedszkolny Przedszkole "Melafirek" w Czarnym Borze

 

Nawigacja


Licencja na stronę EDUPAGE wygasła - skontatuj się z firmą LIBRUS (tel.: 32 350 85 85, e-mail:librus@librus.pl), aby uzyskać możliwość korzystania z nielimitowanej wersji.

Witamy na naszej stronie

WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA "MELAFIREK" W CZARNYM BORZE

 

PROGRAM ROZWOJU

PRZEDSZKOLA

"MELAFIREK"

W CZARNYM BORZE

 

MISJA

 

           Nasze starania mają zapewnić dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich możliwości rozwojowych.

 

                WIZJA                  

 

  1. Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu, radzą sobie z porażkami.
  2. Dzieci mają stwarzane warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne do życia dorosłego człowieka.
  3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
  4. Wychowawcy zapewniają każdemu dziecku podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.
  5. W przedszkolu panuje pogodna atmosfera i wzajemna życzliwość.
  6. Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci. Prowadzą ciekawe zajęcia dobrze przygotowane pod względem metodycznym i merytorycznym.
  7. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami a działania nasze są skoordynowane.
  8. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym.
photo

Sobota 18.04.2015

Ilość odwiedzin: 124706


partner